Σχετικά με τα Βιολογικά Προιόντα

Αρχικήροϊόντα-Καταστήματα-Αγορές χονδρικής-Συνταγές-Ιστορικό-Επικοινωνία

βιοελλάς

Λίστα με όλους μας τους καρπούς

βιολογικά γλυκά κουταλιού βιολογικό γλυκό κουταλιού παραδοσιακά γλυκά βιολογικές μαρμελάδες βιολογική μαρμελάδα παιδιά διαβητικούς

Bιολογικά γλυκά του κουταλιού

Βιολογικές μαρμελάδες

Βιολογικά σιρόπια

Γλυκά κουταλιού για διαβητικούς και δίαιτα

Μαρμελάδες για διαβητικούς και δίαιτα

Παραδοσιακά γλυκά του κουταλιού

Παραδοσιακές μαρμελάδες

Παραδοσιακά σιρόπια

Υποβρύχιο γλυκό του κουταλιού

Παραδοσιακά λικέρ

Μπομπονιέρες γλυκά για γάμο

Δώρα για γιορτές

Επαγγελματικά δώρα

Κυδωνόπαστο

Σάλτσες

Τουρσί ανάμικτο

Αρωματικό ξύδι

Αρωματικό λάδι

Λιαστή ντομάτα

Φυστίκια τύπου Αιγίνης

Χωριάτικο σαπούνι

Έξτρα παρθένο βιολογικό ελαιόλαδο

Έξτρα παρθένο συμβατικό ελαιόλαδο

Βιολογικά γλυκά του κουταλιού βιολογικό γλυκό κουταλιού βιολογικές μαρμελάδες βιολογικά γλυκά βιολογικά σιρόπια βιολογικό σιρόπι βιολογικά γλυκά βιολογικές μαρμελάδες Γλυκά κουταλιού για διαβητικούς μαρμελάδες για διαβητικούς βιολογικά Μαρμελάδες για διαβητικούς γλυκά κουταλιού για διαβητικούς γλυκά για διαβητικούς Γλυκά του κουταλιού παραδοσιακά γλυκά βιολογικά γλυκό κουταλιού Μαρμελάδες παραδοσιακές παραδοσικά γλυκά κουταλιού βιολογικά γλυκά παραδοσιακά σιρόπια γλυκά κουταλιού βιολογικά γλυκά για διαβητικούς Υποβρυχιο γλυκο κουταλιου γλυκά βιολογικά  γλυκά κουταλιού παραδοσιακά λικέρ παραδοσιακό λικέρ βιολογικά γλυκά του κουταλιού Μπομπονιέρες γλυκά μπομπονιέρα γλυκό για γάμο βαπτίσια βιολογικές μπομπονιέρες Γλυκά δωρα για γιορτες γλυκά του κουταλιού βιολογικά γλυκά Χωριάτικο σαπούνι με βιολογικό ελαιόλαδο βιολογικά γλυκά του κουταλιού Ξηροί καρποί φυστίκι αιγίνης βιολογικά γλυκά του κουταλιού μαρμελάδες Λιαστή ντομάτα παραδοσιακή χειροποίητη λιαστή ντομάτα βιολογικά γλυκά Αρωματικά λάδια αρωματικό λάδι χειροποίητα παραδοσιακά λάδια βιολογικά γλυκά Αρωματικά ξύδια αρωματικό ξύδι χειροποίητα παραδοσιακά ξύδια γλυκά Τουρσιά ανάμικτα τουρσί χειροποίητα παραδοσιακά βιολογικά γλυκά προιόντα Σάλτσες γλυκά του κουταλιού χειροποίητα βιολογικά γλυκά μαρμελάδες βιολογικές Κυδωνόπαστο γλυκό γλυκά κυδωνοπαστάκια παραδοσιακά γλυκά του κουταλιού Επαγγελματικά γλυκά δώρα βιολογικά γλυκά μαρμελάδες για διαβητικούς Βιολογικές μαρμελάδες βιολογική μαρμελάδα βιολογικά γλυκά κουταλιού βιολογικό γλυκό Έξτρα παρθένο βιολογικό ελαιόλαδο Αρωματικά λάδια αρωματικό λάδι χειροποίητα παραδοσιακά λάδια βιολογικά γλυκά

ΠΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΙ

Η βιολογική γεωργία - κτηνοτροφία είναι ήπια μέθοδος παραγωγής τροφίμων. Για την καλλιέργεια των φυτών απαγορεύεται η χρήση συνθετικών-χημικών λιπασμάτων και εντομοκτόνων, ορμονών κ.τ.λ., ενώ χρησιμοποιούνται υλικά που απαντώνται στη φύση, όπως ορυκτά, φυτικά υπολείμματα και κοπριά. Η βιολογική μέθοδος παραγωγής λαμβάνει μέριμνα για τη διατήρηση και αύξηση της γονιμότητας του εδάφους υιοθετώντας μια σειρά τεχνικών, όπως κατάλληλο πρόγραμμα αμειψισποράς (εναλλαγή καλλιεργειών), αγρανάπαυση (ή ακαλλιέργεια), χλωρή λίπανση, εφαρμογή ζωικής κοπριάς ή άλλων οργανικών υλών.

 

Η καταπολέμηση των εχθρών και ασθενειών των καλλιεργειών βασίζεται αφενός μεν στη λήψη προληπτικών μέτρων (καλλιέργεια κατάλληλης ποικιλίας, αμειψισπορά, λήψη μέτρων για διατήρηση ή/και ενίσχυσης της δράσης φυσικών εχθρών, κατάλληλες καλλιεργητικές τεχνικές κτλ), αφετέρου δε, στην εφαρμογή κατάλληλων - μη χημικών- φυτοπροστατευτικών προϊόντων που επιτρέπονται από τη νομοθεσία (Καν (ΕΚ) 889/08, Παράρτημα ΙΙ), η οποία διέπει την παραγωγή των βιολογικών προϊόντων, όπως για παράδειγμα χαλκός, σκευάσματα θείου, φυσικά εντομοκτόνα, χρήση μικροοργανισμών ή ουσιών που παράγονται από μικροοργανισμούς κτλ. Ο έλεγχος των ζιζανίων γίνεται μέσω της κατεργασίας τους εδάφους, της εφαρμογής κατάλληλου προγράμματος αμειψισποράς, τη χρήση καταστροφέα ή τη χρήση φλόγας. Δεν επιτρέπεται η χρήση ζιζανιοκτόνων.


Όσον αφορά την εκτροφή των ζώων, η διατροφή τους βασίζεται σε βιολογικές ζωοτροφές, ενώ απαγορεύεται η χρήση ορμονών και συνθετικών φυραμάτων για γρήγορη ανάπτυξη. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις συνθήκες διαβίωσης των ζώων και γενικότερα στην ευζωία, προβλέποντας την πρόσβαση σε βοσκοτόπους και απαγορεύοντας τον συνωστισμό πολλών ζώων σε μικρούς στάβλους.


Όσον αφορά στα μεταποιημένα τρόφιμα, αυτά παράγονται από βιολογικά συστατικά, ενώ απαγορεύεται η χρήση χημικών προσθέτων, συντηρητικών, χρωστικών, ενισχυτικών γεύσης κ.τ.λ. (μοναδική εξαίρεση αποτελούν τα «νιτρώδη» και τα «νιτρικά» συντηρητικά τα οποία επιτρέπονται σε συγκεκριμένες ποσότητες και μόνο για κάποια προϊόντα κρέατος, κυρίως αλλαντικά).


Για να χαρακτηριστεί όμως ένα προϊόν βιολογικό, θα πρέπει στο αγρόκτημα ή στο κοπάδι να εφαρμόζεται η μέθοδος βιολογικής καλλιέργειας ή εκτροφής για ορισμένο χρονικό διάστημα, το οποίο μπορεί να φτάσει στα τρία χρόνια όταν πρόκειται για δενδρώδεις καλλιέργειες ή, εάν είναι αναγκαίο, ο χρόνος μετατροπής μπορεί να επεκταθεί ακόμη περισσότερο. Σε αυτό τον χρόνο το αγροτεμάχιο ή το κοπάδι, από «συμβατικό» μετατρέπεται σε «βιολογικό» και για το λόγο αυτό, το παραπάνω διάστημα αναφέρεται και ως «περίοδος μετατροπής». Το διάστημα αυτό κρίνεται απαραίτητο ώστε το αγροτεμάχιο και κατ’ επέκταση το παραγόμενο προϊόν ή η εκτροφή να «απαλλαχθεί» από υπολείμματα φυτοφαρμάκων, χημικών λιπασμάτων, αντιβιοτικών κ.ά.


Όσον αφορά στα μεταποιημένα προϊόντα, η επιχείρηση για να προχωρήσει στην παραγωγή βιολογικών προϊόντων, θα πρέπει να χρησιμοποιεί τεκμηριωμένα βιολογικές πρώτες ύλες και επιτρεπόμενα από την νομοθεσία πρόσθετα. Σε περίπτωση παράλληλης παραγωγής βιολογικών και συμβατικών προϊόντων στις ίδιες εγκαταστάσεις, η επιχείρηση θα πρέπει να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα διαχωρισμού μεταξύ των συμβατικών και των βιολογικών τροφίμων/ζωοτροφών. Αυτό σημαίνει, πλήρης και τεκμηριωμένος διαχωρισμός των προϊόντων καθ’ όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας (από την παραλαβή των πρώτων υλών και την αποθήκευσή τους έως την επεξεργασία και τη διάθεσή των τελικών προϊόντων).


Ο βιολογικός τρόπος παραγωγής βρίσκει εφαρμογή στις ακόλουθες δραστηριότητες:

Φυτική Παραγωγή-Παραγωγή στο κτήμα

Παραγωγή Μανιταριών

Ζωική Παραγωγή-Παραγωγή στο στάβλο

Μελισσοκομία

Ιχθυοκαλλιέργειες

Συλλογή Αγρίων Φυτών και Βοτάνων

Συλλογή φυκιών

Μεταποίηση Τροφίμων

Μεταποίηση Ζωοτροφών

Τυποποίηση Τροφίμων/Ζωοτροφών

Εμπορία Τροφίμων/Ζωοτροφών

Εισαγωγή Βιολογικών Προϊόντων από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης (τρίτες χώρες)

Μία επιχείρηση μπορεί να δραστηριοποιείται ξεχωριστά σε κάθε ένα από τα παραπάνω ή σε συνδυασμό.

Πληροφορίες σχετικά με τα βιολογικά προιόντα

<<Πηγή : www.bio-hellas.gr >>

Πίσω στις ερωτήσεις

Οικοτεχνία Σπιτικό

Από το 1995, με μεράκι και αγάπη για την παράδοση, παρασκευάζουμε

Γλυκά του κουταλιού μαρμελάδες λικέρ σιρόπια σάλτσες τουρσιά αρωματικά ξύδια και λάδια λιαστή ντομάτα μπομπονιέρες  γλυκό του κουταλιού συνθέσεις δώρων. Επίσης παρασκευάζουμε μια μεγάλη ποικιλία βιολογικών προιόντων, βιολογικο γλυκό του κουταλιού, βιολογικες  μαρμελάδες και σιρόπια με την πιστοποίηση του Ινστιτούτου ελέγχου βιολογικών προιόντων Βιοελλάς. Τέλος προιόντα με φρουκτόζη για διαβητικούς όπως γλυκά του κουταλιού για διαβητικούς και μαρμελάδες για διαβητικούς.

Όροι Χρήσης ©1995-2013 <<Σπιτικό>> www.tospitiko.com - tospitiko@yahoo.gr
βιολογικά γλυκά βιολογικό γλυκό βιολογική μαρμελάδα

Αρχική  Προϊόντα  Καταστήματα  Αγορές χονδρικής  Συνταγές  Ιστορικό  Επικοινωνία  Χρήσιμοι δεσμοί

rss