Σχετικά με τα Βιολογικά Προιόντα

Αρχικήροϊόντα-Καταστήματα-Αγορές χονδρικής-Συνταγές-Ιστορικό-Επικοινωνία

βιοελλάς

Λίστα με όλους μας τους καρπούς

βιολογικά γλυκά κουταλιού βιολογικό γλυκό κουταλιού παραδοσιακά γλυκά βιολογικές μαρμελάδες βιολογική μαρμελάδα παιδιά διαβητικούς

Bιολογικά γλυκά του κουταλιού

Βιολογικές μαρμελάδες

Βιολογικά σιρόπια

Γλυκά κουταλιού για διαβητικούς και δίαιτα

Μαρμελάδες για διαβητικούς και δίαιτα

Παραδοσιακά γλυκά του κουταλιού

Παραδοσιακές μαρμελάδες

Παραδοσιακά σιρόπια

Υποβρύχιο γλυκό του κουταλιού

Παραδοσιακά λικέρ

Μπομπονιέρες γλυκά για γάμο

Δώρα για γιορτές

Επαγγελματικά δώρα

Κυδωνόπαστο

Σάλτσες

Τουρσί ανάμικτο

Αρωματικό ξύδι

Αρωματικό λάδι

Λιαστή ντομάτα

Φυστίκια τύπου Αιγίνης

Χωριάτικο σαπούνι

Έξτρα παρθένο βιολογικό ελαιόλαδο

Έξτρα παρθένο συμβατικό ελαιόλαδο

Βιολογικά γλυκά του κουταλιού βιολογικό γλυκό κουταλιού βιολογικές μαρμελάδες βιολογικά γλυκά βιολογικά σιρόπια βιολογικό σιρόπι βιολογικά γλυκά βιολογικές μαρμελάδες Γλυκά κουταλιού για διαβητικούς μαρμελάδες για διαβητικούς βιολογικά Μαρμελάδες για διαβητικούς γλυκά κουταλιού για διαβητικούς γλυκά για διαβητικούς Γλυκά του κουταλιού παραδοσιακά γλυκά βιολογικά γλυκό κουταλιού Μαρμελάδες παραδοσιακές παραδοσικά γλυκά κουταλιού βιολογικά γλυκά παραδοσιακά σιρόπια γλυκά κουταλιού βιολογικά γλυκά για διαβητικούς Υποβρυχιο γλυκο κουταλιου γλυκά βιολογικά  γλυκά κουταλιού παραδοσιακά λικέρ παραδοσιακό λικέρ βιολογικά γλυκά του κουταλιού Μπομπονιέρες γλυκά μπομπονιέρα γλυκό για γάμο βαπτίσια βιολογικές μπομπονιέρες Γλυκά δωρα για γιορτες γλυκά του κουταλιού βιολογικά γλυκά Χωριάτικο σαπούνι με βιολογικό ελαιόλαδο βιολογικά γλυκά του κουταλιού Ξηροί καρποί φυστίκι αιγίνης βιολογικά γλυκά του κουταλιού μαρμελάδες Λιαστή ντομάτα παραδοσιακή χειροποίητη λιαστή ντομάτα βιολογικά γλυκά Αρωματικά λάδια αρωματικό λάδι χειροποίητα παραδοσιακά λάδια βιολογικά γλυκά Αρωματικά ξύδια αρωματικό ξύδι χειροποίητα παραδοσιακά ξύδια γλυκά Τουρσιά ανάμικτα τουρσί χειροποίητα παραδοσιακά βιολογικά γλυκά προιόντα Σάλτσες γλυκά του κουταλιού χειροποίητα βιολογικά γλυκά μαρμελάδες βιολογικές Κυδωνόπαστο γλυκό γλυκά κυδωνοπαστάκια παραδοσιακά γλυκά του κουταλιού Επαγγελματικά γλυκά δώρα βιολογικά γλυκά μαρμελάδες για διαβητικούς Βιολογικές μαρμελάδες βιολογική μαρμελάδα βιολογικά γλυκά κουταλιού βιολογικό γλυκό Έξτρα παρθένο βιολογικό ελαιόλαδο Αρωματικά λάδια αρωματικό λάδι χειροποίητα παραδοσιακά λάδια βιολογικά γλυκά

Διαδικασία Ελέγχου και Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων


Ο σύγχρονος καταναλωτής επιθυμεί όλο και περισσότερο να ενημερώνεται και να γνωρίζει για τις μεθόδους παραγωγής των τροφίμων καθ’ όλα τα στάδια της αγροδιατροφικής αλυσίδας. Ιδιαίτερα για τα βιολογικά προϊόντα, έχει θεσπιστεί το κατάλληλο νομοθετικό πλαίσιο που εφαρμόζεται όχι μόνο στον πρωτογενή (μονάδες φυτικής και ζωικής παραγωγής) αλλά και στο δευτερογενή τομέα (μονάδες μεταποίησης, τυποποίησης, διάθεσης γεωργικών προϊόντων), έτσι ώστε να διασφαλιστεί η τήρηση των δεσμεύσεων της νομοθεσίας που διέπει την βιολογική παραγωγή φυτικών και ζωικών προϊόντων, τη μεταποίηση, επισήμανση και εμπορία τους. Έτσι, δίvεται η δυνατότητα στους κατόχους εκμεταλλεύσεων που ασχολούνται με την παραγωγή, την τυποποίηση, μεταποίηση ή εμπορία των βιολογικών προϊόντων, μετά από την διαδικασία του ελέγχου, να αποκτήσουν την επίσημη αναγνώριση/ πιστοποίηση ότι τήρησαν τις δεσμεύσεις της ισχύουσας νομοθεσίας που διέπει τα προϊόντα αυτά. Παράλληλα, με τον τρόπο αυτό, αυξάνεται η αξιοπιστία των βιολογικών προϊόντων ενώπιον του καταναλωτικό κοινού, διασφαλίζεται η επωνυμία των προϊόντων αυτών και εξασφαλίζεται διαφάνεια καθ’ όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας.


Τον έλεγχο, αξιολόγηση και πιστοποίηση των διαδικασιών παραγωγής, παρασκευής και εισαγωγής προϊόντων βιολογικής γεωργίας, ώστε να κριθεί κατά πόσον πληρούνται οι απαιτήσεις της ισχύουσας Εθνικής και Κοινοτικής Νομοθεσίας, αναλαμβάνουν οι Οργανισμοί Ελέγχου και Πιστοποίησης (π.χ. ΒΙΟ Ελλάς). Οι Οργανισμοί αυτοί, προκειμένου να παρέχουν ελεγκτικό και πιστοποιητικό έργο, θα πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις της νομοθεσίας η οποία, μεταξύ άλλων, απαιτεί τη διαπίστευση από το Εθνικό Συμβούλιο Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ) σύμφωνα με το του πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 45011 καθώς και την έγκριση από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων (Αρχή Ελέγχου έχει ορισθεί ο Οργανισμός Πιστοποίησης & Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων, Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π. – AgroCert, ενώ η Δ/ση Βιολογικής Γεωργίας του ΥΑΑ&Τ ασκεί την εποπτεία του συστήματος ελέγχου).


Παρακάτω αναφέρονται συνοπτικά τα στάδια, από την ένταξη της ενδιαφερόμενης μονάδας (φυτικής παραγωγής, ζωικής παραγωγής ή μεταποίησης - τυποποίησης - διάθεσης αγροτικών προϊόντων) στο σύστημα ελέγχου έως την διάθεση του τελικού προϊόντος στον καταναλωτή:


Αίτηση - Ένταξη στο Σύστημα Πιστοποίησης

Ο ενδιαφερόμενος για την ένταξη στο Σύστημα Πιστοποίησης της ΒΙΟ Ελλάς επιχειρηματίας, υποβάλει αίτηση η οποία συνοδεύεται από τα απαραίτητα έντυπα (καλλιεργητικό σχέδιο ή σχέδιο παραγωγής-επεξεργασίας, τοπογραφικά αγροτεμαχίων κτλ) που απαιτούνται ανάλογα τη φύση της μονάδας. Επιπλέον, κατά την ένταξη της μονάδας στο σύστημα ελέγχου και πιστοποίησης ο παραγωγός/ επιχειρηματίας, καταρτίζει πλήρη περιγραφή της μονάδας και υποβάλει όλα εκείνα τα μέτρα και τις δεσμεύσεις που θα πρέπει να ληφθούν σε επίπεδο εκμετάλλευσης, ώστε να διασφαλισθεί η τήρηση των διατάξεων των Κανονισμών 834/2007/ΕΚ και 889/2008/ΕΚ. Μετά την αίτηση, ακολουθεί υπογραφή σύμβασης του υπευθύνου της μονάδας με τον Οργανισμό Πιστοποίησης και ο Αρχικός Έλεγχος της μονάδας.


Επιθεωρήσεις

Οι επιθεωρήσεις που πραγματοποιούνται στα πλαίσια ελέγχου και πιστοποίησης προϊόντων βιολογικής γεωργίας/ κτηνοτροφίας, διακρίνονται σε:


α. Αρχική Επιθεώρηση (ή Αρχικός Έλεγχος)

Η αρχική επιθεώρηση διενεργείται στη μονάδα εντός 60 ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Σκοπός της αρχικής επιθεώρησης είναι να ελεγχθούν/ επαληθευτούν από τον Οργανισμό Ελέγχου και Πιστοποίησης, τα μέτρα και οι δεσμεύσεις που έχει καταθέσει ο παραγωγός/ επιχειρηματίας κατά την αίτηση ένταξης της μονάδας στο σύστημα ελέγχου και πιστοποίησης. Αφού ολοκληρωθεί η αρχική επιθεώρηση, συντάσσεται έκθεση ελέγχου η οποία προσυπογράφεται από τον παραγωγό/ επιχειρηματία. Ο παραγωγός/ επιχειρηματίας κρατάει αντίγραφο της ανωτέρω έκθεσης ελέγχου.


β. Ετήσια Επιθεώρηση

Η ετήσια επιθεώρηση διενεργείται τουλάχιστον μια φορά ετησίως στο 100% των ενταγμένων μονάδων του Οργανισμού Ελέγχου και Πιστοποίησης. Η επιθεώρηση αυτή, καλύπτει όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας (παραγωγή, μεταφορά, αποθήκευση, μεταποίηση-τυποποίηση – συσκευασία, επισήμανση κτλ).


Συγκεκριμένα, η ετήσια επιθεώρηση, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνει:


1) Επιτόπιο έλεγχο στα αγροτεμάχια, βοσκοτόπους, σταβλικές εγκαταστάσεις, εγκαταστάσεις επεξεργασίας - μεταποίησης προϊόντων.

2) Επιτόπιο έλεγχο στους αποθηκευτικούς χώρους της μονάδας (χώροι αποθήκευσης αγροτικών/ κτηνιατρικών εφοδίων, χώροι αποθήκευσης πρώτων υλών και τελικών προϊόντων κτλ).

3) Λεπτομερή έλεγχο των αρχείων (αρχείο εισροών/ πωλήσεων, ημερολόγιο καλλιεργητικών εργασιών ή παραγωγής, παραστατικά αγορών/ πωλήσεων έλεγχος συστήματος ιχνηλασιμότητας κτλ) που υποχρεούται να τηρεί ο υπεύθυνος της μονάδας, σύμφωνα με τις διατάξεις των Κανονισμών 834/2007/ΕΚ και 889/2008/ΕΚ.


γ. Έκτακτη Επιθεώρηση

Η έκτατη επιθεώρηση διενεργείται σε ετήσια βάση τουλάχιστον στο 10% των ενταγμένων μονάδων του Οργανισμού Ελέγχου και Πιστοποίησης, δίνοντας έμφαση σε μονάδες που κατά το προηγούμενο έτος παρουσίασαν παρατυπίες ή/και παραβάσεις της κείμενης Εθνικής και Κοινοτικής νομοθεσίας. Σε αντίθεση με τα άλλα είδη επιθεώρησης, η έκτακτη επιθεώρηση δύναται να πραγματοποιηθεί χωρίς να προηγηθεί ενημέρωση του υπευθύνου παραγωγού/ επιχειρηματία.


Δειγματοληψίες

Κατά τη διάρκεια της ετήσιας ή/και έκτακτης επιθεώρησης, οι επιθεωρητές του Οργανισμού Ελέγχου και Πιστοποίησης, δύναται να λαμβάνουν δείγματα για την ανάλυση και ανίχνευση μη επιτρεπόμενων από τον Κανονισμό 889/2008/ΕΚ. Δείγματα για εργαστηριακή ανάλυση λαμβάνονται σε ποσοστό τουλάχιστον 5% των ενταγμένων μονάδων, σύμφωνα με το πλάνο δειγματοληψιών της ΒΙΟ Ελλάς το οποίο προκύπτει κατόπιν ανάλυσης επικινδυνότητας. Ωστόσο, τα ληφθέντα δείγματα και οι εργαστηριακές δοκιμές καλύπτουν όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας (από τον αγρό έως τις προθήκες των καταστημάτων). Οι εργαστηριακές δοκιμές πραγματοποιούνται σε διαπιστευμένα (σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO / IEC 17025) εργαστήρια.


Ανεξαρτήτως του είδους της επιθεώρησης, ο παραγωγός/ επιχειρηματίας οφείλει να παρέχει πρόσβαση σε όλους τους χώρους της μονάδας, καθώς και σε όλα τα απαιτούμενα από τους Κανονισμούς 834/2007/ΕΚ και 889/2008/ΕΚ, αρχεία της μονάδας. Οι επιθεωρήσεις διενεργούνται από έναν ή περισσότερους επιθεωρητές ανάλογα με το αντικείμενο δραστηριότητας και το μέγεθος της προς επιθεώρηση επιχείρησης. Οι επιθεωρητές είναι απαραιτήτως εξειδικευμένοι επιστήμονες (γεωπόνοι, τεχνολόγοι τροφίμων, κτηνίατροι) ώστε να διαθέτουν την απαιτούμενη γνώση, εξειδίκευση και εμπειρία όσον αφορά στο σύστημα παραγωγής, τις εκάστοτε ισχύουσες απαιτήσεις της νομοθεσίας και της επιθεώρησης. Ο Οργανισμός Πιστοποίησης έχει υποχρέωση να διασφαλίσει την αμεροληψία και την αντικειμενικότητα των επιθεωρητών του.


Επιθεώρηση στην Αγορά

Πρόκειται για επιθεωρήσεις τις οποίες πραγματοποιεί η ΒΙΟ Ελλάς, θέλοντας να διασφαλίσει ακόμα περισσότερο την αξιοπιστία των βιολογικών προϊόντων που φέρουν το σήμα του, στα σημεία πώλησης βιολογικών προϊόντων (supermarkets, λαϊκές αγορές βιολογικών προϊόντων κτλ). Κατά την επιθεώρηση στην αγορά, λαμβάνονται δείγματα τόσο για έλεγχο της επισήμανσης και του ορθού τρόπου χρήσης του σήματος της ΒΙΟ Ελλάς, όσο και για εργαστηριακή ανάλυση. Αξίζει να σημειωθεί ότι σημαντικός αριθμός των δειγμάτων που αναλύονται ετησίως, προέρχεται από τις προθήκες των καταστημάτων, δηλαδή, λίγο πριν αγοραστούν από τον τελικό καταναλωτή.


Εκτός των ελέγχων στην αγορά, της ΒΙΟ Ελλάς, στα πλαίσια της διασφάλισης της αξιοπιστίας των προϊόντων που φέρουν το σήμα του και γενικότερα του συστήματος ελέγχου των βιολογικών προϊόντων, κατά το έτος 2009 πραγματοποίησε έκτακτες επιθεωρήσεις σε ποσοστό 14,1 % επί των ενταγμένων επιχειρήσεων και εργαστηριακές αναλύσεις σε ποσοστό 6,9 % επί των ενταγμένων επιχειρήσεων, αν και, τα ποσοστά που προβλέπονται από τη νομοθεσία για τις έκτακτες επιθεωρήσεις και τις δειγματοληψίες, είναι 10% και 5% αντίστοιχα (Διαγράμματα 1 και 2). Πραγματοποιήθηκαν δηλαδή, 501 περισσότερες έκτακτες επιθεωρήσεις (υπέρβαση του υποχρεωτικού αριθμού κατά 41%) και 229 περισσότερες εργαστηριακές αναλύσεις (υπέρβαση του υποχρεωτικού/ ελάχιστου κατά 37,8%).

Έκδοση Πιστοποιητικού

Το Πιστοποιητικό Προϊόντος προϋποθέτει ότι η επιχείρηση, ανάλογα με την περίπτωση, παράγει, επεξεργάζεται, συσκευάζει, επισημαίνει ή εισάγει από τρίτες χώρες προϊόντα βιολογικής γεωργίας σύμφωνα με τις απαιτήσεις τις διατάξεις των Κανονισμών 834/2007/ΕΚ και 889/2008/ΕΚ. Σε περίπτωση μη τήρησης των δεσμεύσεων της κείμενης Εθνικής και Κοινοτικής νομοθεσίας που διέπει την παραγωγή και εμπορία βιολογικών προϊόντων, προβλέπονται κυρώσεις οι οποίες, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνουν την μη χορήγηση ή την ανάκληση του Πιστοποιητικού Προϊόντος με αποτέλεσμα την αυτόματη αφαίρεση του δικαιώματος να γίνεται επισήμανση του προϊόντος ως βιολογικό ή να γίνεται αναφορά στο βιολογικό τρόπο παραγωγής, καθώς και άλλες αυστηρότερες ποινές σε περιπτώσεις σοβαρότερων παραβάσεων. Η διατήρηση του Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης προϋποθέτει τη συνεχή τήρηση των απαιτήσεων του Συστήματος Πιστοποίησης προϊόντων βιολογικής γεωργίας.


Σήμανση και Διάθεση των Προϊόντων

Τα προϊόντα βιολογικής γεωργίας, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, φέρουν ειδική σήμανση στην οποία γίνεται αναφορά στο βιολογικό τρόπο παραγωγής τους. Το Σήμα Συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις των Κανονισμών 834/2007/ΕΚ και 889/2008/ΕΚ, τοποθετείται μόνο σε πιστοποιημένα προϊόντα και μπορεί να χρησιμοποιείται, εκτός στις ετικέτες των προϊόντων και σε οποιαδήποτε προβολή του παραγωγού/ επιχειρηματία (διαφημιστικά έντυπα, ιστοσελίδα κλπ). Αξίζει δε να σημειωθεί ότι, από την 1η Ιουλίου 2010 για τα βιολογικά προϊόντα που παράγονται εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι υποχρεωτική στη σήμανση τους (ετικέτα) η χρήση του νέου λογοτύπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα βιολογικά προϊόντα. Αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με τη σήμανση των βιολογικών προϊόντων μπορείτε να βρείτε εδώ.

Πληροφορίες σχετικά με τα βιολογικά προιόντα

<<Πηγή : www.bio-hellas.gr >>

Πίσω στις ερωτήσεις

Οικοτεχνία Σπιτικό

Όροι Χρήσης ©1995-2013 <<Σπιτικό>> www.tospitiko.com - tospitiko@yahoo.gr
βιολογικά γλυκά βιολογικό γλυκό βιολογική μαρμελάδα

Αρχική  Προϊόντα  Καταστήματα  Αγορές χονδρικής  Συνταγές  Ιστορικό  Επικοινωνία  Χρήσιμοι δεσμοί

Από το 1995, με μεράκι και αγάπη για την παράδοση, παρασκευάζουμε

Γλυκά του κουταλιού μαρμελάδες λικέρ σιρόπια σάλτσες τουρσιά αρωματικά ξύδια και λάδια λιαστή ντομάτα μπομπονιέρες  γλυκό του κουταλιού συνθέσεις δώρων. Επίσης παρασκευάζουμε μια μεγάλη ποικιλία βιολογικών προιόντων, βιολογικο γλυκό του κουταλιού, βιολογικες  μαρμελάδες και σιρόπια με την πιστοποίηση του Ινστιτούτου ελέγχου βιολογικών προιόντων Βιοελλάς. Τέλος προιόντα με φρουκτόζη για διαβητικούς όπως γλυκά του κουταλιού για διαβητικούς και μαρμελάδες για διαβητικούς.

rss